Bagerste fra venstre: John Borg, Steen Clausen, Per Sørensen, Johannes Slot, Ejner Poulsen

Midtfor: Lars C. Meyer, Hans Asmussen, Kirsten Rasmussen, Jytte Ruwald, Birgit Matzen

Nederst: Kari A. Christensen, Helle Papendich, Else Petersen, Alice Wrang, Ingrid Kryhlmand.

15 kom til guldkonfirmation i Holbøl Kirke

Søndag var der guldkonfirmation i Holbøl Kirke.

Her var 15 guldkonfirmander mødt op for at fejre 50-års dagen for deres konfirmation i 1973.

Efter højmessen var der rundvisning på Grænseegnens Friskole, som tidligere rummede Holbøl Skole.

Herefter samledes man på Holbøl Landbohjem, hvor der var hyggeligt samvær. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.