Skoleleder Volkmar Koch ved akvariet i gangen, hvor eleverne mindst en gang om dagen hilser på den populære skoleleder. Her ses Volkmar Koch sammen med Christian Krogsgaard Jonsson, Egernsund, Ellen Mærsk Johannsen, Kværs, Louise Hammerich, Skelde, Lene Poppe, Rinkenæs, og Friederike von Arnim, Alnor.

Volkmar Koch – 13 år som skoleleder

I 13 år har Volkmar Koch stået i spidsen for den tysk4e skole, Förde-Schule i Alnor.

I huset, der ligger næsten op og ned ad Förde-Schule, bor Volkmar Koch sammen med sin kone Hiltrud P. Koch. De har boet i huset siden 1997, og det har været en stor fordel i virket som lærer og skoleleder, så vejen til skolen har altid været kort. Begge er født i Tyskland, men først da de i 1984 flyttede fra Flensborg til Broager, blev de introduceret til det tyske mindretal.

En flittig leder

I 1990 begyndte Volkmar Koch først som lærer på Förde-Schule, og siden blev han stedfortræder fra 2004-07. Fra 2007 og fremefter har han altså båret titlen som skoleleder for Förde-Schule.

For ham har jobbet som skoleleder, aldrig været en énmands indsats. Tværtimod har det været arbejdet som spillende træner. Arbejdet med at få alle til at spille sammen på den bedst mulige måde, har altid været hans klare mål.

“Det er en god arbejdsplads. Jeg har præget mange ting og har en vigtig tilknytning,” siger Volkmar Koch. Og sammenhold ses helt ned i den daglige gøren og laden.

Hilser på alle børn – hver morgen

Hver morgen står Volkmar Koch ved skolens akvarium, hvor han hilser på alle eleverne.

Et hurtigt gutenmorgen efterfulgt af en kort snak.

“Den personlige og direkte kontakt med børnene. Det er den, jeg overtog fra min forgænger Claus Evermann, siger Volkmar Koch. 

“Dengang var vi godt 70 elever, og i dag er vi 191 elever, men jeg synes stadig, det er en vigtig tradition. De trygge rammer fortsætter nu med Niels Westergaard ved roret”, siger Volkmar Koch.

Tiden efter jobbet

Når Volkmar Koch går fra at have utallige opgaver som skoleleder til ikke at have nogen pligter som sådan, er det ikke ensbetydende med, at han nu skal dovne den af.

“Jeg har mange hobbyer, og jeg vil dedikere mere tid til familien og mig selv. Rejse – mange ting, vil jeg tro. Jeg har ingen problemer med at få tiden til at gå. Jeg sejler, har en stor have, har bier og sommerhus, kone og 3 børn. Jeg tror ikke, det er et problem,” siger Volkmar Koch grinende, og tilføjer: 

“Man skal jo også have tid til at sidde lidt i haven og kigge.” ■

Skrevet af

Esben Cronback
Esben CronbackReporter
Ring til 26 77 22 72

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80