Artikelbeskrivelse

Vågen borger og Kunstfond redder kunstvær

Af.  Journalist Herdis Thomsen

Et relief på den tidligere politistation i Gråsten var nær røget med i murbrokkerne, da bygningen i sommer blev revet ned. Takket være en vågen borger, Kunstfonden og en kreativ håndværker blev det reddet. Det er endnu uvist, hvor værket skal placeres.

– Det var Mogens Jacobsen, der i slutningen af maj kontaktede os i Sønderborg Kommunes Kunstfond og gjorde os opmærksom på, at der i den gamle politistation i Gråsten var monteret et kunstværk i form af et stort keramikrelief – og at det ville gå tabt, hvis ikke det blev taget ned, før bygningen blev revet ned. Den oplysning var vi meget taknemlige for, for vi kendte ikke til kunstværket – det var ikke registreret hos os, fortæller kunstkonsulent i Sønderborg Kommune, Poul Danior.

Medlemmer af Kunstfonden og Poul Danior tog til Gråsten og kiggede på sagen, som viste sig at være et relief af glaseret keramik, der var monteret på en murstensvæg med fliseklæber. Det er udført af Frede Bonefeld, Gråsten, måler 110 gange 180 cm og er sat op i 1985 i forbindelse med, at Domhuset flyttede fra Jernbanegade og ind på politistationen på Kongevej.

Frede Bonefeld, i dag 85 år og bosiddende på Brinken i Gråsten, er glad for, at relieffet er reddet, og at alle 53 dele er intakte.

– Det var et bestillingsarbejde fra personalet på politistationen i sin tid. De havde ikke så mange penge, og derfor blev det sat direkte på væggen. Jeg lavede nogle skitser på et stykke papir – nogle streger og cirkler på kryds og tværs, og pludselig havde jeg et par kors. Det gav mig ideen til at udforme relieffet. De to kors symboliserer vor kristne arv. Den indre, store runde er samfundet. Den ydre halvcirkel er landets vogtere, politiet. De tre store runde er elementer, som fungerer selvstændigt, fx A. P. Møller, og de tre firkanter er ”banditterne”, der står uden for samfundet, forklarer Frede Bonefeld.

Han har haft keramik som sin hobby igennem en årrække. Han er egentlig uddannet automekaniker, men har altid haft lyst til at udøve kunst. Han har selv fundet sine teknikker og kunstneriske udtryk, har alene fået en kort introduktion hos Leo Enna i Dynt. Han har undervist en del og har selv en ovn, men den bruger han ikke mere.

Den store udfordring blev at få kunstværket ned. Gode råd var dyre, for opgaven med at få fliseklæber af noget som helst er ikke nem – og samtidig stod nedbrydningsfirmaet nærmest og åndede Kunstfonden i nakken. Redningen blev murermester Tom Petersen, Gråsten, som monterede kunstværket i 1985 – og som kom i tanker om, at det ved en tidligere lejlighed var lykkedes et specialfirma at få fliser, som skulle bevares, af en væg ved at opvarme fliseklæberen. Samme specialfirma klarede nu denne opgave, og samtlige dele af relieffet er i god behold. Om Bonefelds kunstværk får plads i en kommende bygning på stedet eller et andet sted – det vides på nuværende tidspunkt ikke. Men reddet for eftertiden blev det.