Oldemorstoft har fået en flot kunstinstallation finansieret af Dansk Told- og Skatteforbunds seniorforening.

Told- og Skattemuseets samling tager form på Oldemorstoft

For fire år siden begyndte de første sonderinger omkring en eventuel flytning af Told- og Skattemuseets samling fra København til Bov.

Siden er Museum Oldemorstoft gået fra at være en del af Museum Sønderjylland til at være kommunal. Det har givet en del organisatoriske ændringer, ligesom det sidste års corona-nedlukning har forsinket processen yderligere.

Men i løbet af sommeren arbejdes der nu aktivt på at få den nye, permanente udstilling af Told- og Skattemuseets samling etableret på Oldemorstoft.

Økonomien er sikret ved, at Dansk Told- og Skatteforbund samt Aabenraa Kommune har stillet de nødvendige midler til rådighed. 

Helt konkret er museumsgenstandene langsomt men sikkert ved at finde deres pladser i museets ene udstillingspavillon. Herudover arbejdes der på højtryk med at finde de rigtige løsninger for den øvrige formidling i form af billeder og lys, tekster og andre visuelle midler.

Åbner til efteråret

Museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff håber inderligt, at udstillingen vil kunne åbne senest til efteråret, hvis muligt før. 

Det bliver et stort aktiv for museet, og det er en ganske spændende fortælling, der vises for de besøgende.

Rejsen vil starte fra middelalderen, hvor byen Slesvig fik købstadsprivilegier, der også giver os et indblik i rigets tidligste toldbestemmelser og slutte af med de hvide postkasser fra nyeste tid.

Kunstværk

Foran museet er der også sket noget nyt. Der er opstillet en kunstinstallation, der er skabt af kunstneren Vibeke Fonnesberg fra Sønderborg. 

Hun har haft til opgave at skabe et kunstværk, der kan tjene som en slags logo for museet. Stenen, som ligger i midten af værket, har altid ligget på matriklen, men er blevet flyttet ca. 3-4 meter fra sin oprindelige plads. 

Hvert af træerne er udformet af galvaniseret stål og er forsynet med et “mavebælte”, hvorpå der sidder et emaljeskilt. Disse emaljeskilte bærer symboler for museets fokusområder. Overordnet beskæftiger museet sig med ”Grænsen og egnens historie”, hvilket konkret vises ved Toldvæsenets symbol, Grænsegendarmeriets mærke, en plov som symbol for egnen og landbruget samt et æble for museets arbejde med at bevare de sønderjyske æblesorter. 

Kunstinstallationen er finansieret af Dansk Told- og Skatteforbunds seniorforening, der er meget engageret i samarbejdet mellem museet og forbundet.

Det smukke kunstværk er oplyst om aftenen og giver museet et særligt præg. ■

Den nye udstilling med Told- og Skattemuseum tager form på Oldemorstoft

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.