Jørn Lehmann Petersen har været politisk aktiv lige siden han var medstifter af DsU i Vojens, og har i 40 år været folkevalgt.

Tidligere bykonge i Broager fylder 70 år

Broagers tidligere borgmester, Jørn Lehmann Petersen (S), fylder mandag 22. februar 70 år.

Broagers udadvendte og sjældent mundlamme borgmester sad i borgmesterstolen fra 1990-2007.

Han fik meget til at ske og Broager til at forandre sig i de 17 år, han stod i spidsen.

Jørn Lehmann kan i år også se tilbage på 40 år som folkevalgt. Allerede i 1981 blev han medlem af byrådet. Efter kommunesammenlægningen i 2007 sad han i Sønder­borg Byråd. Og i de seneste otte år, har han været medlem af Regions­rådet i Region Syd­danmark, hvor han er formand for miljøudvalget.

Jørn Lehmann er opvokset i Vojens, hvor faderen, Peter Petersen, i 16 år var borgmester.

Efter realeksamen fra Vojens Borger- og Real­skole blev han udlært som radiomekaniker.

Efter læretiden fik han ansættelse i Sønder­borg, siden var han i en periode beskæftiget og bosat i Køben­havn, indtil han i 1976 fik ansættelse hos daværende Post- og Telegraf­væsen, 2. ingeniørdistrikt i Aabenraa – senere Tele Sønder­jylland og Tele Danmark i Aabenraa. 

Her var han bl.a. beskæftiget med etablering og drift af telefoncentraler. I 1981 var han på studieophold på universitetet i Manchester. 

Hos P&T samt Tele Sønder­jylland var han til­ tillidsmand for det tekniske personale gennem flere år. 

Folkevalgt i 40 år

Han blev i 1981 valgt til byrådet for Social­demokratiet. Han sad i 12 år i byrådet inden han blev fuldtidspolitiker.

Jørn Lehmann Petersen gjorde som borgmester 

en stor indsats for at synliggøre Broager Kommune på regions- og landsplan.

Han formåede som få at bringe mennesker sammen og derved få ting til at ske.

Hans ligefremme facon kunne få nogle øjenbryn til at løfte sig, men han skabte resultater.

Han har gennem tillidsposter udenfor Broager Kommune arbejdet for bedre forhold på arbejdsmarkedet for arbejdsløse og marginaliserede grupper. 

Sommerhus 

Jørn Lehmann har sommerhus på Tunø, som oprindeligt var konens forældres hus. Han har engageret sig i Tunø Festivalen, hvor det i 2014 lykkedes ham at få Prins Henrik som protektor.

Jørn Lehmann færdes hjemmevant på øen. Han er også inkarneret biavler og indtil sommeren 2020 havde han bier i haven.

I 25 år har han arrangeret Kulturmåned på Cathrinesminde Teglværk, som har budt på en perlerække af kendte navne.

Jørn Lehmann er en stor kender af Cuba, har rejst på den caribiske ø mange gange, holder foredrag om Cubas spændende historie og har udgivet interessant bog om øen.

Vita er hjemmets faste holdepunkt i hans aktive virke. I ægteskabet er der to børn, som hedder Nanna og Maria, som begge bor i Sønderborg.

Genopstiller

De fleste tillidshverv er fortid, men han er fortsat formand for Lands­for­eningen Ligeværd, hvor han afløste Marianne Jelved. Foreningen arbejder med unge med særlige behov, som er en mærkesag for ham.

Jørn Lehmann er parat til at genopstille til Regionsrådet, hvor han er socialdemokratisk stemmesluger med over 8.000 personlige stemmer. ■


Blå bog

Gift med Vita Schrøder. 

Siden 1977 bosat i Broager. 

1979-87 formand for Socialdemokratiet i Broager. 

1981 medlem af byrådet 

1986 formand for erhvervs- og miljøudvalget 

1988-92 selvstændig erhvervsdrivende inden for kabel TV, alarm-, telefon- og data instalationer 

1990-2007 borgmester

2007-2013 medlem af Sønderborg byråd

2013 medlem af regionsrådet i Region Syddanmark 

Tillidsposter udenfor Broager Kommune: 

Næstformand for Kommuneforeningen i Søn­derjylland og for Arbejdsmarkedsrådet for 

Sønderjyllands Amt, medlem af bestyrelsen i 

Broager Spare- og Laanekasse, formand for 

bestyrelsen for Sønderborg Gymnasium og 

HF, medlem af Kontaktrådet til Kommunernes Landsforening.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80