Strandparkens Badebrosforening holdt sædvanen tro generalforsamling i Förde-Schule i Alnor.

Strandparkens Badebrosforening i god gænge

På generalforsamlingen i Strandparkens Badebrosforening blev der rejst ønske om, at Sønderborg Kommune rengør stranden i Alnor inden badesæsonen begynder.

Formanden Egon Callesen nævnte, at kommunen kun yder økonomisk tilskud til den almindelige vedligeholdelse. Nye initiativer bliver desværre mødt med afslag.

“Morgenbader-holdet rydder ofte op efter mange aften-arrangementer i Strandparken”, sagde Egon Callesen, der har været formand i de 10 år, foreningen har eksisteret.

Genvalgt til bestyrelsen blev Niels Chr. Just og Henrik Frost 

Lis Bredahl ønskede ikke genvalg som revisor. Nyvalgt blev Lola Christensen, Alnor. Genvalgt blev Norman Nørlev. ■

Skrevet af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80