Startskud for den kongelige køkkenhave

Af Søren Gülck
Selv om vejen har været lang, kunne Sønderborg Kommune forleden præsentere et detaljeret projekt for anlæg af Den Kongelige Køkkenhave.
Projektet vil – når det står færdigt senest i 2020 – blive en turistattraktion af de store. Det er målet at projektet skal trække ikke blot indlandske, men også udenlandske turister til området. Udover at blive en kæmpe gevinst for Gråsten, bliver det en stor gevinst for hele Syd- og Sønderjylland.
Den Kongelige Køkkenhave er anlagt i 1960 af Dronning Ingrid.
“Den er med årene blevet en historie og en kulturarv vi skal værne om og bevare”, sagde borgmester Erik Lauritzen ved præsentationen.
Gråsten Forum har i sin Masterplan netop gjort realiseringen af Køkkenhaven til et af de store fyrtårnsprojekter, så på alle måder er der glæde over at projektet nu kan tage sin begyndelse.
Der er flere modeller i spil om stiføringen langs Felstedvej. Men sikkert er det, der vil blive etablerer en vigeplads til busser, så større samlede selskaber kan sættes af tæt på den Kongelige Køkkenhave.
Ligeledes er det planen at Køkkenhaven også skal være åben når de kongelige residere på slottet.
Projektet vil blive udført i flere etaper, og allerede i 2018 vil man officielt kunne lukke op for de første besøgende. 

Sønderborg kommune præsenterede projektet for anlæg af Den Kongelige Køkkenhave. Foto Søren Gülck

Sønderborg kommune præsenterede projektet for anlæg af Den Kongelige Køkkenhave. Foto Søren Gülck