Egnsspillet omhandler husmandsbrugere i Fiskbæk.

Premiere på storstilet egnsspil nærmer sig

Omkring 40 personer fra nær og fjern medvirker i det stort anlagte egnsspil “Hertuger og husmænd- historien om Fiskbæk”.

Holdet af amatørskuespillere står klar til at opføre dramaet, som opføres under åben himmel ved Det Lille Teater i Ladegårdskov.

Egnsspillet tager udgangspunkt i Fiskbæk, der ligger tæt ved Gråsten Landbrugsskole.

Her lå i 1500-tallet en landsby, som blev nedrevet af grev Gregers Ahlefeldt til Søgård. I stedet byggede han en ladegård og inddrog bøndernes jorder.

Denne brutale historie med herremanden som den, der bestemte, og bønderne, som måtte finde sig i det, fortsatte op gennem århundrederne.

Den sidste herremand var også den sidste hertug af Augustenborg. Han havde holdt med den tabende side, nemlig tyskerne, og efter 1. Verdenskrig blev hans jorder købt af den danske stat. I Fiskbæk området blev der ved ladegården i 1924 bygget Gråsten Landbrugsskole, og en stor del af jorden blev udstykket til husmandsbrug.

Husmandsbrug

Husmandsfamilierne havde et særligt fællesskab og samarbejde, men på et tidspunkt kunne man ikke mere leve af at være husmand, og i dag er jorden forpagtet af landbrugsskolen.

Denne historie er nu omsat til et egnsspil, som har premiere 14. juni. Bag spillet står Det lille Teater i samarbejde med foreningen Kultur i Gråsten, som i flere år har arbejdet med at skaffe midler til stykket med succes.

Det lille Teater havde 1. akt om herremændene, skrevet af forfatter Kaj Nissen, men manglede 2. akt, som skulle handle om husmændene. Til det engagerede man dramatikeren Brian Wind-Hansen, men der manglede kød og blod på historien.

Derfor blev efterkommere af husmænd, personer, som boede eller havde boet i området og alle med interesse for stedet sidste efterår indbudt til et fortællemøde på Gråsten Landbrugsskole. Her gik snakken lystigt, og historierne myldrede frem. Gråsten lokalhistoriske Arkiv optog historierne, og de blev renskrevet. Resultatet blev sendt til dramatikeren, og 2. akt blev til.

Skuespillerne er i gang med prøverne, og det tegner rigtig godt. Her er lokalhistorie meget nærværende, og mange af fortællernes oplevelser er omsat til replikker og handling. ■

Fakta

Stykket spilles på Det lille Teater, Ladegårdskov 14, 6300 Gråsten, og billetter kan allerede nu købes på www.lille-teater.dk

Pris: voksen 140,- kr., børn 80,- kr.

Spilledatoer: 14.-15. juni. kl. 19.30, 17.-18. juni kl. 15 og 20. og 22. juni kl. 19.30.

Instruktion: Kristian Hald.

Forfattere: Kaj Nissen og Brian Wind-Hansen

Amatørskurespillere er i fuld gang med prøverne.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af
Lokalhistorisk Arkiv og Jørgen Christian Clausen

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.