Præsteindsættelse i Nybøl Kirke

Af Pia Koch Johannsen
Nybøl Kirke var søndag fyldt, da Vibeke Fosgerau von Oldenburg blev indsat som sognepræst i Nybøl pastorat.
Provst Leif Arffmann fra Vejle Provsti, der indsatte Nybøls nye sognepræst, oplæste biskop Marianne Christiansens kollats, hvori Vibeke Fosgerau von Oldenburg blev bedt om at tage vare på de kirkelige anliggender i Nybøl pastorat.
”Du får hjælp af kirkens rum og menigheden i Nybøl til dine prædikener og I, menigheden i Nybøl, får en dygtig præst med en bred erfaring”, sagde provsten.
For Vibeke von Oldenburg, der siden 1. januar 2008 har fungeret som sognepræst i Sottrup, er Nybøl Kirke og menighed ikke helt ukendt, idet hun har været vikar ad 3 omgange, efter 3 afgåede præster i sognet. Siden 1. april har Vibeke von Oldenburg desuden været kirkebogsførende i Nybøl Kirke.
Ved gudstjenesten spillede Teatertruppen fra Det lille Teater i Gråsten et reformationsspil, der på let forståelig vis fortalte om Martin Luther, hans forældre, der tvivlende på hans evner, hans egen tvivl og hvordan han en dag fandt ro i sig selv, at det var ham, der skulle oversætte biblen så alle forstod guds ord og forskellen på den katolske opfattelse og den evangelisk-lutherske opfattelse af tilgivelse. En god beskrivelse af, hvad Reformationen betød for kirken og menigheden.
Sognepræst i Egernsund Kirke, Mette Carlsen, der varetager opgaver og kirkelige handlinger i Sottrup Kirke, vil ligeledes være fast tilknyttet pastoratet i Nybøl. 

Vibeke von Oldenburg blev indsat som ny sognepræst i Nybøl Sogn.
Fotos Jimmy Christensen

Vibeke von Oldenburg blev indsat som ny sognepræst i Nybøl Sogn.
Fotos Jimmy Christensen

blank

Vibeke von Oldenburg blev indsat som ny sognepræst i Nybøl Sogn.
Fotos Jimmy Christensen

blank

Vibeke von Oldenburg blev indsat som ny sognepræst i Nybøl Sogn.
Fotos Jimmy Christensen