Preben Jensen

På jagt efter ny forpagter

Bestyrelsen for Holbøl Landbohjem er på jagt efter en ny forpagter, der skal overtage forpagtningen 1. august efter Karin og Finn Jørgensen, der stopper efter 22 år.

Generationsskiftet var ellers på plads, da den tidligere formand for Holbøl Landbohjem, Preben Jensen, var udset til at overtage forpagtningen.

Men efter 14 dages ferie på Cuba op til Coronakrisen fik han kolde fødder.

“Jeg turde simpelthen ikke efter udbruddet af Corona-pandemien. Jeg skulle ud at investere flere millioner kroner i køb af inventar, lager og biler. Det var for stor en mundfuld i en usikker tid. Gælden ville det tage mig 7-8 år at afdrage”, fortæller 57-årige Preben Jensen, som i godt et halvt år har været ansat på Holbøl Landbohjem, men nu skal ud at finde nyt job. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83