Ruth og Ole Gaul Nilum blev hyldet på årsmødet.

Ole Gaul Nilum siger farvel som formand efter 23 år

Efter 23 år som formand og 26 år i bestyrelsen for Det Lille Teater sagde Ole Gaul Nilum farvel på generalforsamlingen.

Årsmødet blev et tilløbsstykke med 50 deltagere, som hyldede den afgående formand for en kæmpe indsats.

Ny formand blev Ellen Langager Kristensen, Rinkenæs, der har været aktiv skuespiller i omkring 15 år. Hun er til daglig ansat i Sønderborg Kommune.

Næstformand blev Hanne I. Clausen, mens Kristina A. Gude-Hansen blev sekretær. Bent Skibsted fortsætter som kasser og Gitte Asmussen er menigt medlem af bestyrelsen. ■

Ellen Langager Kristensen afløser Ole Gaul Nilum som formand for Det Lille Teater.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.