De 76 nye faglærte landmænd inden for kvæg, svin og planter

Nye landmænd fra Gråsten Landbrugsskole

Forleden dimitterede 76 elever som faglært landmand på Gråsten Landbrugsskole.

Landmandsuddannelsen tager 4 år. Udover det klassiske uddannelsesforløb kan man også tage uddannelsen som EUX, hvor man læser gymnasiefag ved siden af og dermed også får en studentereksamen. Eleverne kan vælge et speciale indenfor kvæg, svin og planter. Fra det kommende skoleår tilbydes der også speciale i fjerkræ.

Gråsten Landbrugsskole er en populær skole, hvor der er tilmeldt 15 procent flere elever det kommende skoleår. 

Skolen er en traditionel landbrugsfaglig skole, der er fulgt med tiden. Der undervises i moderne undervisningslokaler, og Gråsten Landbrugsskole har tilknyttet et større landbrug med malkekvæg, søer og et alsidigt markbrug, som aktivt bruges i undervisningen. ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.