Artikelbeskrivelse

Nye kræfter til pensionistforening

Af Gunnar Hattesen
Pensionistforeningen ved Grænsen fik på en ekstraordinær generalforsamling på Valdemarshus valgt fire nye medlemmer ind i bestyrelsen.
Det var John Toldsted, Kollund, som blev ny formand, Svend Erik Petersen, Bov, Linda Seeberg, Padborg, og Gerda Gosch, Fårhus.
Genvalgt blev Irmi Deckmann, Kollund, der er kasserer, Flemming Jørgensen, Bov, og Kaj Hansen, Bov, der er sekretær.
Som revisorer valgtes Viggo Hansen, Padborg, og Aage Juhl, Padborg.
Blandt de godt 40 fremmødte medlemmer var der stor glæde over, at foreningen fortsætter. 

Irmi Deckmann, Kaj Hansen og Flemming Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen. Foto Tove Hansen

Irmi Deckmann, Kaj Hansen og Flemming Jørgensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Foto Tove Hansen

Godt 40 medlemmer mødte op til den ekstraordinære generalforsamling, og de glædede sig over, at pensionistforeningen fortsætter. Foto Tove Hansen

Godt 40 medlemmer mødte op til den ekstraordinære generalforsamling, og de glædede sig over, at pensionistforeningen fortsætter.
Foto Tove Hansen