Rundt ved bordene var der god drøftelse af kommunalpolitiske emner.

Livlig debat om kommunale emner på V-møde

Debatten var livlig, da Venstre i Bov holdt dialogmøde på Kollundhus. 

Her var der politiske oplæg ved byrådsmedlemmerne Susanne Provstgaard og Jens Wistoft.

Jens Wistoft, der også sidder i regionsrådet, nævnte, at medarbejdere fra visitationen dagligt kommer på Sygehus Sønderjylland for at få indsigt i, hvilke patienter der står for at skulle hjemsendes. 

Der er oprettet kontakt til hjemmeplejen, som derfor er forberedt, når hjemsendelsen sker. Det har bevirket, at genindlæggelserne er faldet markant.

Susanne Provstgaard orienterede om, at der er etableret selvstyrende grupper indenfor social- og sundhedssektoren med 12 personer i hver gruppe. 

Det har givet bedre arbejdsglæde, bedre arbejdsforhold og større tilfredshed hos borgerne ■

blank

Byrådsmedlemmerne Susanne Provstgaard (V) og Jens Wistoft (V) orienterede om arbejdet i byråd og regionsråd

blank

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.