Landmand med forstand på køer

Af Gunnar Hattesen
Landmand Kresten Wrang, Holbøl, fylder tirsdag den 21. marts 60 år. Han har arbejdet med køer lige siden barnsben.
Kresten Wrang driver sin fødegård som deltidslandmand. Gården overtog han i 1986 efter sin far, Jacob, som stadig kommer over på gården hver dag for at fodre de 35 kreaturer. Her er han til stor hjælp.
Kresten Wrang var i 16 år, fra 1981-1997, ansat som medhjælper hos Kresten Philipsen på Lundtoftbjerg.
“Det var en god tid. Den daværende amtsborgmester var alle tiders mand. Meget lun. Han kom gerne rundt og kiggede på markerne, når han kom hjem fra Amtsgården”, husker Kresten Wrang, som også tit var ude i skoven or at kløve træer med Kresten Philipsens far, Johan Philipsen.
Kresten Wrang har de seneste 20 år været ansat på Arla i Kruså, hvor han er en værdsat og dygtig medarbejder.
I ægteskabet med Alice er der opvokset tre børn. Stefan i Bov, Stine i Holbøl og Simon i Holbøl.

Kresten Wrang driver fødegården i Holbøl.
Fotos jimmy Christensen