Efter fire år stopper sognepræst i Kværs Sogn, Helle Domino Asmussen (i midten).

Kværs Sogn skal se sig om efter en ny sognepræst

Efter fire år som sognepræst i Kværs er 54-årige Helle Domino Asmussen stoppet med øjeblikkelig virkning som følge af en sygemelding.

“Jeg er holdt som sognepræst i Kværs, fordi jeg er gået ned med stress. Jeg skal finde ud af, hvad jeg nu gør. Foreløbig bliver jeg boende i præstegården til september,” fortæller Helle Domino Asmussen.

Hun kom fra en stilling som præst gennem 11 år i Rise Sogn ved Aabenraa, da hun i sommeren 2018 tiltrådte i Kværs, der var blevet et selvstændigt sogn efter at være blevet løsrevet fra Gråsten. Helle Domino Asmussen skulle dog fortsat dele sit arbejde mellem Kværs, vikargudstjenester i Gråsten og stillingen som hospitalspræst i Sønderborg. Det gav en del at lave ikke mindst gennem Corona-pandemien.

“Jeg har været sognepræst i 24 år. Jeg er glad for at være præst,” siger Kværs sjælesørger de senere år.

Menigheden var glad, da hun ved sin tiltrædelse flyttede ind i præstegården i Kværs, som det ellers havde været på tale at sælge, fordi det var svært at få en præst til at bo der fast. Helle Dominos præstegerning i Kværs blev set som en stabilisering af embedet. Kværs havde ikke haft nogen fast præst længe, da hun kom til.

Aftalt fratræden

Hun så det også selv som en befrielse fra et opgør med en tidligere præstekollega i Rise Sogn.

“Min aftrædelse i Kværs er aftalt med biskop Marianne Christiansen. Jeg skal være vikarierende præst i stiftet i det omfang, min sygemelding giver mulighed for det. Der er nok at lave, for der mangler præster flere steder. Som stiftsvikar dækker man de huller, der opstår rundt omkring,” fortæller Helle Domino Asmussen.

Menighedsrådsformand i Kværs Lilian Jensen bekræfter, præsten stopper. 

Hun afventer nærmere fra biskoppen med hensyn til, hvem der bliver Helle Domino Asmussens afløser. 

Kværs Sogn har 816 medlemmer ud af 972 indbyggere. Trods den procentvis høje opbakning til folkekirken er det et meget lille sogn.

Under titlen “Vi vil bryde tavsheden” har en gruppe kirkeligt ansatte ønsket at gøre opmærksom på dårligt arbejdsmiljø og lukketheden omkring det i den danske folkekirke. Forældede arbejdsgange, personlige uoverensstemmelser og en flad ikke altid overskuelig struktur har med jævne mellemrum givet overskrifter og høje røster under kirkehvælvingerne uden for kirketiden i den danske folkekirke. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.