Martha og Jørgen Thomsen foran slægtsgården Dybkjær i Skodsbøl, som har været i slægtens eje i næsten 700 år.

Kendt par på Broagerland har været gift i 60 år

Martha (85 år) og Jørgen Thomsen (86 år), Hoelvej 9, Skodsbøl, sagde ja til hinanden for 60 år siden. Derfor kunne det trofaste ægtepar fejre ikke mindre end et diamantbryllup 29. december.

Martha stammer fra Randersegnen, mens Jørgen er født og opvokset på slægtsgården Dybkjær i Skodsbøl, der har været i slægtens eje siden 1300-tallet.

Martha var i 37 år ansat på Augustenborg Sygehus, hvor hun underviste patienter i madlavning. Desuden virkede hun i 10 år som underviser på Sundeved Ungdomsskole. I 25 år arrangerede hun aftenskolekurser i madlavning for mænd. I sin pure ungdom var hun meget aktiv i Venstres Ungdom i Randers.

Jørgen var som ung på højskoleophold på Frederiksborg Højskole og blev uddannet landmand fra Ladelund Landbrugsskole. Desuden var han to år i Californien.

De overtog slægtsgården Dybkjær i 1962, og gården blev drevet med køer og svin.

Som yngre var Jørgen Thomsen en aktiv del af foreningslivet med både håndbold, gymnastik, skatspil og dilettant. Han har altid taget aktiv del i og ansvar for lokalsamfundet, blandt andet som formand for Skodsbøl Vandværk gennem 20 år, menighedsrådet ved Broager Kirke og skolebestyrelsen på Egernsund Skole.

Han været aktiv blå spejder og fungeret som tropsfører ved Broager drengespejdere, divisionsformand i Dybbøl-division og gilderådsformand ved St. Georgs-gildet i Gråsten.

Stevninghus

Efter i mange år at have drevet Dybkjær som landmand, valgte han i 1982 at blive inspektør for kursuscenteret Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev. Jørgen Thomsen byggede Stevninghus op til et driftigt kursuscenter og stod siden 1989 for afholdelsen af Det Danske Spejderkorps store korpslejre, Blå Sommer. Han var inspektør på Stevninghus til han gik på pension.

Jørgen Thomsens historiske interesse og store viden om Broagerland og Sønderjyllands plads i grænselandet, har han udfoldet som blandt andet medlem af bogudvalget i Lokalhistorisk Forening for Broagerland, hvor han har været med til at forfatte flere udgivelser, inden han valgte at stoppe for seks år siden. Desuden var han i mange år formand for Det Nationale Udvalg på Broagerland. Han har også siddet i bestyrelsen for Historisk Samfund for Sønderborgkredsen og Grænseforeningen i Sønderborg.

I det gæstfrie hjem er opvokset fire børn, men den yngste, Bodil, døde for nogle år siden.

Lars bor i Horsens, og er lærer på Bygholm Landbrugsskole, Lisbeth er lektor i Jerusalem og Kirsten er fuldmægtig i Københavns Kommune. Diamantbrudeparret har syv børnebørn. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.