Kendt par fejrer diamantbryllup

Dorthe og Jørgen Sørensen, Palægade 4, Gråsten, sagde ja til hinanden for 60 år siden. Derfor kan det trofaste ægtepar  torsdag den 7. april fejre ikke mindre end et diamantbryllup.

Både Dorthe og Jørgen Sørensen er kendte ansigter i byen.

Jørgen Sørensen stammer fra Hammelev, men er opvokset i Kolding. Han blev som 16-årig ansat i postvæsenet. Han begyndte som postbud, blev assistent og senere overassistent., da han kom til Gråsten.

Jørgen Sørensen var i 10 år formand for menighedsrådet i Adsbøl og stod i spidsen for den store restaurering af kirken.

Han har været med i flaglauget, bestyrelsesmedlem i Frihedsfonden og aktiv i Venstre.

Dorthe Sørensen er født Otte og opvokset på en gård i Stursbøl ved Sommersted. Hendes fætter er den kendte kromand, Peter Otte, på Agerskov Kro.

Hun kom i 1958 i lære som postelev på Ribe Postkontor. Efter tre års læretid kom hun til Kolding, hvor hun mødte sin mand.

Ægteparret flyttede i 1973 til Adsbøl, hvor de købte en smuk, mindre ejendom.

Gymnastik

Dorthe Sørensen var i en årrække ansat på Gråsten Postkontor. I 1983 blev hun tilknyttet Dansk Teater Samvirke, DATS, i Ladegårdskov., hvor Arne Aabenhus var hendes store læremester.

I 1988 blev hun ansat på Gråsten-Adsbøl Kirkekontor. Her virkede hun som bogholder og sekretær for sognepræsten.

I 25 år var hun formand for Gråsten Ældreklub, som arrangerede omkring 15 arrangementer om året til stor glæde for de ældre.

Gymnastik har altid fyldt meget i hendes liv, og hun har været formand for Gråsten Idræts- og Gymnastikforening og gymnastikinstruktør i den store forening. 

I ægteskabet er der tre børn. Annelise er lærer og bor i Skodsbøl, Karen Marie er cand. psyk. og bor i Sorø og Claus er ansat i et EDB-firma og bor i Hillerød.

Diamantbrylluppet fejres med familie og venner på Agerskov Kro. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.