Karsten Gram blev genvalgt

Af Gunnar Hattesen
Næstformand for Landdistrikternes Fællesråd Karsten Gram, Gråsten, blev på rådets årsmøde i Egtved genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Karsten Gram var indstillet af både Aabenraa og Sønderborg kommuner og har i den senere tid beskæftiget sig meget med LAG-indsatsen, bredbåndspuljen og byfornyelsesmidlerne.
“Jeg er glad for, at de delegerede på årsmødet gav mig et klart og tydeligt mandat til at fortsætte arbejdet for et Danmark, der hænger bedre sammen. Det er et arbejde, jeg brænder for, fordi jeg mener, at gode rammevilkår i land- og yderområderne betyder meget for mange”, siger Karsten Gram.
Han er selv opvokst i landsbyen Løjt, arbejder som LAG-koordinator og er landdistriktscoach i Aabenraa Kommune og ved, at de frivillige ildsjæle er afgørende for at opretholde liv og udvikling på landet.
“Det et helt afgørende, at vi i langt højere grad lytter til de frivillige og understøtter deres arbejde. Her er LAG-midler og kommunale initiativer meget vigtige. Det vil jeg arbejde for at styrke”, siger Karsten Gram.

 

Karsten Gram