Artikelbeskrivelse

Jul i præstegården i Varnæs

Af Søren Gülck
Når 69-årige sognepræst i Varnæs Sogn, Povl Callesen, kigger tilbage på sin 33-årige livsgerning, er han glad og tilfreds med, at der forleden blev uddelt 600 gratis bibler til husstandene i Varnæs Sogn.
”Biblen er fundamentet i kristendommen, som jeg hver morgen læser et lille stykke i”, siger sognepræst Povl Callesen, som stammer fra en gammel slægtsgård i Lerskov ved Rødekro.
”Læsningen tager ikke mig mange minutter, men giver mig alligevel det daglige input, der styrker mig i troen og på det livet bygger på. Den oplevelse synes jeg alle i sognet burde have”, fortæller Povl Callesen, som er ved at lægge sidste hånd på den juleprædiken, han holder juleaftensdag.
”For 5 år siden begyndte vi at søge fonde til bibelprojektet. Det var dog meget op ad bakke, da ingen fonde generelt støttede religiøse projekter og formål. Det betød, der skulle findes alternative løsninger for at projektet kunne realiseres. Menighedsrådet gav derfor 25.000 og Bibelselskabet donerede resten af udgifterne. Så reelt kender vi ikke den faktiske udgift”, siger sognepræst Povl Callesen, som glæder sig over, at Biblen er blevet godt modtaget med stor taknemmelighed.
”Vi siger ikke, at folk skal læse i Biblen, men vi vil gerne sikre, at alle har mulighed for det, og måske vil bruge den som en lille daglig indsprøjtning. Hvis man læser blot et lille stykke hver dag, tager det fire år, at læse Biblen”, nævner Povl Callesen, som fylder 70 år i det nye år. 

Sognepræst Povl Callesen fik et stort ønske opfyldt, da der blev  uddelt gratis bibler til de 600 husstande i sognet. Foto Søren Gülck

Sognepræst Povl Callesen fik et stort ønske opfyldt, da der blev uddelt gratis bibler til de 600 husstande i sognet.
Foto Søren Gülck