Jørn Lehmann (S)

Jørn Lehmann fortsætter som formand for Miljøudvalget

Region Syddanmarks Miljøudvalg har konstitueret sig, og Jørn Lehmann Petersen (S), Broager, er blevet udpeget til formand for udvalget. 

Jørn Lehmann Petersen (S) er dermed klar til sin tredje periode i formandsstolen.

Om de vigtigste opgaver i de kommende fire år siger Jørn Lehmann Petersen:

“Der er især tre opgaver, jeg mener vil komme til at tegne vores arbejde de næste fire år. Vi skal fortsætte det vigtige arbejde, regionen har sat i gang omkring generationsforureningerne – især i Grindsted. Derudover skal vi håndtere pesticidforureninger, så vi sikrer rent drikkevand til kommende generationer, og så skal vi have sat endnu mere fokus på genbrug af råstoffer, så vi får udfoldet den råstofplanen, det forrige regionsråd vedtog. Det er vigtigt for mig, at vi med indsatsen på råstofområdet sikrer, at der også er råstoffer til de kommende generationer”, siger Jørn Lehmann. ■

Blå bog

Jørn Lehmann Petersen er 70 år, han har været aktiv i lokalpolitik i 40 år og han har været medlem af regionsrådet siden valget i 2013. Han blev formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i 2014 og fortsatte som formand for udvalget ind i sidste valgperiode, da udvalget i 2019 skiftede navn til Miljøudvalget.

Han er tidligere borgmester i Broager Kommune (1990-2007), hvor han sad frem til sammenlægningen med Sønderborg Kommune.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.