Omkring 20 medlemmer mødte op til generalforsamlingen i Nybøl Idræts- og Kulturforening. Foto Jimmy Christensen

Idrætsforening savner frivillige

Nybøl Idræt- og Kulturforening mangler frivillige til at træne, tage sig af praktiske opgaver og gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Det nævnte formanden, Claus Jensen, på foreningens generalforsamling, som foregik i klubhuset.

I sin beretning omtalte han den fine opbakning til 75-års jubilæet i efteråret.

Om fremtiden omtalte han forberedelserne til festivalen i pinsen.

Økonomien er sund, og det skyldes ikke mindst, at lokalbefolkningen bakkede stort op om Idrætsugen, som gav et pænt overskud. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af

Jimmy Christensen
Jimmy ChristensenFotograf
Ring 29 25 95 50