Sognepræst Joan Arnbjarnadóttir.

Holbøl Menighedsråd er i opløsning – fire medlemmer har trukket sig

På menighedsrådsmødet i Holbøl onsdag trak fire medlemmer og to suppleanter sig. 

To medlemmer af menighedsrådet og en suppleant er tilbage til at føre menighedsrådsarbejdet videre.

Formand Lise Christensen, Anne Søndergård, Kasper Kellgren og Lise Julius anmodede sammen med suppleanterne Sonja Larsen og Anna Gjelstrup om udtrædelse af menighedsrådet. Det blev imødekommet.

“Der er ikke så meget at sige til det. Jeg går af personlige årsager. Når man ikke føler sig engageret i noget mere, skal man heller ikke fortsætte. De tilbageværende kunne selvfølgelig ikke gøre andet end at imødekomme vort ønske om udtrædelse. Jeg smækker ikke med døren. Jeg ønsker alt godt for menighedsrådsarbejdet og menigheden og står til rådighed, hvis nogen har spørgsmål eller har brug for min hjælp,” siger Kasper Kellgren, der har været i menighedsrådet i halvanden periode og lige var påbegyndt sin tredje valgperiode.

Strid om sognegård

Der var menighedsrådsvalg i efteråret. Det er svært at få at vide, hvad der har forårsaget flertallets udtræden. 

Der er ønske om at bygge en ny sognegård på parkeringspladsen neden for kirken. Om det er divergerende synspunkter på en kommende sognegård eller personlige u­over­ens­temmelser, der forårsager frafaldet, vil de adspurgte medlemmer ikke komme ind på. Samarbejds­vanskelig­­heder bliver dog nævnt.

“Det er selvfølgelig trist, men det hele skal nok gå, selv om menighedsrådet er reduceret med fire personer. Vi kommer videre,” siger sognepræst Joan Arnbjarnadóttir, der har været sjælesørger i Holbøl Sogn siden februar 2022.

Menigheden får hjælp af provstiet til at finde ud af, hvordan det kommer videre. Reglerne skal gåes efter i sømmene for at se, om man kan fortsætte med de nuværende medlemmer Dina Moos og Marianna Bressen, eller om der skal gennemføres suppleringsvalg. 

Der har tidligere været opbrud i menighedsrådet i Holbøl, der også i forrige valgperiode havde stort frafald på grund af uenigheder.

Det kom bag på de siddende medlemmer af menighedsrådet, at fire medlemmer af menighedsrådet meldte sig ud på onsdagens møde. 

I løbet af ugen vil det blive afklaret, hvordan arbejdet går videre. De forblevne medlemmer mener, der er noget at bygge videre på i Holbøl Sogn, når der falder ro over sognet, og et nyt menighedsråd er på plads. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.