61 år senere er det 71-årige Yrsa og 69-årige Uffe med 78-årige Irma Urban imellem sig.

10-årige Yrsa og 8-årige Uffe med deres mor fru Hansen. Billedet er fra 1957.

Hjerteligt gensyn efter 61 år

Irma Henrichsen var blot 15 år gammel, da hun i 1957 kom i huset hos daværende direktør for De Forenede Teglværker hr. Hansen og frue. 

Parret boede i en fin villa med stor have i Egernsund sammen med deres to børn Uffe på 8 år og Yrsa på 10 år. 

Irma cyklede hver dag fra Rinkenæs, hvor hun er født og opvokset, tog færgen i Alnor og mødte kl. 7 om morgenen i Egernsund. 

Hun passede alle de huslige pligter, så som at gøre rent, lave mad, gøre børnene klar til skole, passe have, lufte hund, og når der var gæster, vartede hun op. 

Irma blev en del af familien, og de ville gerne have, hun spiste sammen med dem om middagen. Dette afslog hun dog, da hun syntes, de var alt for fine. Så hun blev ude i køkkenet.

Da Hr. og fru Hansen tog på ferie en uge i Norge, boede hun i huset og passede børnene. Fru Hansen havde en fin persianerpels og mente, at den kunne Irma bare tage på, når det var koldt. 

“Men en 15-årig pige går da ikke i persianerpels og lufter hund”, erindrer Irma, der i dag hedder Urban til efternavn.

Irma var ansat hos familien i to år, og de betragtede hende som deres datter og børnene som deres søster. Derfor har Yrsa og Irma holdt kontakten lige siden og har hvert år skrevet til hinandens fødselsdage.

For et par måneder siden fandt Irma på facebook Uffe og tog kontakt til ham. 

De to søskende har altid gerne villet se Irma igen, og efter 61 års adskillelse har de aftalt at mødes hos Irma, der de sidste mange årtier har boet på Hasselhaven i Padborg. 

Irma Urban blev som voksen udlært i forretning og har bl.a. været ansat hos Sisseck  i Padborg i 23 år. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80