blank

Padborg Friluftsscene dannede rammen om en festlig pinsegudstjeneste.

Gudstjeneste i det fri i Padborg

Den smukke Padborg Friluftsscene dannede rammen om en fælles dansk-tysk pinsegudstjeneste i det fri.

Godt 125 mennesker deltog i pinsegudstjenesten.

Padborg Brass indledte den skønne eftermiddag med dejlige toner, mens folk indfandt sig på stolerækkerne. 

Herefter afholdtes gudstjenesten skiftevis på dansk og tysk, mens salmerne blev sunget både på dansk og tysk på samme tid.

Nadveren blev bragt rundt til dem, der ønskede at deltage, mens Thomas Dohn tryllede smukke toner frem fra pianoet. 

Padborg Sangkor gav et nummer, og en vidunderlig smuk eftermiddag var til ende. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.