Juniorbroen blev sat i stand af medlemmerne selv i 2018, men den skal helt fornyes, for isvintre og havets tæren er hård kost.

Gråsten Sejlklub har en grøn dagsorden

Corona-tider og dystre udsigter til trods går Gråsten Sejlklub den tilstundende sæson i møde med gåpåmod og grønne klimavisioner. 

Den efterhånden 92-årige sejlklub satser fortsat på godt humør og frisk luft er modtrækket til megen dårligdom. 

Fællesskab forpligter

Aktive medlemmer er sig bevidst, at skal man have en oplevelse i naturen, gælder det også om at passe på den – det ved både kloge og meget kloge børn, unge, voksne og seniorer. 

Gråsten Sejlklub forstår at fastholde en stor og aktiv juniorafdeling, der lover liv på sigt. Det skyldes mange engagerede sejlerforældre og andre ildsjæle fra klubben. Her sejler man for sjov og alvor. Der er dømt regatta, blot to både er på vandet samtidig.

Målet den kommende sæson er ud over at komme på vandet at beskytte naturen og miljøet, og der er altid plads til forbedring. 

Der er planer om bedre opsamling af bundmaling, energibesparende tiltag og solcelleanlæg i bestræbelserne på at styrke den grønne profil, hvor naturbeskyttelse vægter lige så højt som ønsket om en ny og god sæson på havet. Fællesskabet bygger på fascination af naturen og at bruge den uden at misbruge den.

Klublivet

Ifølge formand Jan Petersen styrker det holdånden og bekendelsen til klublivet, at hvert medlem er forpligtet til at yde en indsats i forskellige udvalg såsom broudvalg og pladsudvalg. “Heldigvis råder vi over nogle ildsjæle, som udover deres håndværksmæssige kunnen også lægger megen energi i projekterne. Men når naturen viser tænder, er det ikke altid nok med egne kræfter. Specielt juniorbroen er hårdt medtaget, og det bliver nødvendigt med en ny bro, hvis klubbens juniorafdeling skal fortsætte på samme niveau. De øvrige broer kan vi holde nogenlunde i orden med egne midler og egen arbejdskraft,” fortæller han.

Isvintre er ekstremt hårdt ved broerne, og selv om alle medlemmer gør en stor indsats med vedligehold er det en hård kamp, der koster blod, sved og penge.

Juniorbro

Ambitionen i sejlklubben med den grønne profil er at reducere CO2 aftrykket med udskiftning af armaturer i klubhus, hal og på broerne, hvilket vil nedbringe CO2 belastningen med to tons årligt svarende til 11.000 kilo wattimer.

“Det kræver en investering på godt 100.000 kroner årligt, som vi vanskeligt kan finde i klubkassen,” konkluderer Jan Petersen.

Han glæder sig over 10.000 kroner fra Fabrikant Mads Clausens Fond til en ny juniorbro og håber fortsat på en håndsrækning fra Sønderborg Kommune og flere fonde.

“Vi arbejder videre med vore projekter med egne ressourcer, så godt vi kan. De store projekter lader vi ligge, indtil vi hører, om der er mulighed for tilskud. Der er andre projekter i støbeskeen, som vi kan gennemføre uden hjælp udefra,” siger formanden, der har tiltro til, holdånden og fællesskabet holder vand i den 92-årige klub. ■

En sejlklub har mange udgifter til blandt andet brovedligeholdelse som her juniorbroen, da den blev renoveret for tre år siden.

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.