Roundup blandet med gødning har haft uhyggelige konsekvenser for alt organisk liv på greens på Benniksgaard Golf Klub.

Golfklub ramt af omfattende hærværk

Benniksgaard Golf Klub er blevet ramt af omfattende hærværk, der har forårsaget voldsom beskadigelse af banens greens. Skaderne og følgeomkostningerne løber op i over 100.000 kr., og det er meget for en golfklub, når det ikke er muligt at tegne forsikring, der dækker hærværket.

Undersøgelser viser, at der er blandet roundup i store mængder i den flydende gødning, der anvendes til at få græsset til at gro på greens. Blandingen af gødning og roundup har været en giftig cocktail, så nu går greenkeeperen i gang med at genoprette arealerne. Det betyder, at normale greens er lukket, og der spilles til vintergreens.

“Hærværket er anmeldt til politiet, og vi afventer deres undersøgelser. Vi kan kun gisne om motivet for sådan en handling. Et stort genopretningsarbejde er gået i gang i samarbejde med vores normale gødningsleverandør, siger klubbens formand Finn L. Nielsen. ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.