Artikelbeskrivelse

Genvalg i Egernsund Pensionistforening

Af Signe Svane Kryger

Kaffe, kage og et hyggeligt, afsluttende spil lotto var, hvad der udgjorde generalforsamlingen i Egernsund.
Omkring 60 medlemmer mødte op til generalforsamklingen, hvor formanden, Kaj Andersen, bestyrelsesmedlemmer, Niels Theisen og Lejla Diedrichsen og suppleant, Hans Jørn Conrad var på genvalg. Alle fire blev på deres poster og kan se frem til at sidde i bestyrelsen igen.
Udover genvalget blev der også diskuteret en udskiftning af foreningsnavnet, men den endelige beslutning er endnu ikke truffet. Under alle omstændigheder vil navneskiftet først træde i kraft i 2017.
Egernsund Pensionistforening har i alt 164 medlemmer og blev grundlagt d. 27. september 1942. Foreningen startede med at hedde ”Alders- og Invaliderenteforeningen i Egernsund” men blev senere omdøbt til Egernsund Pensionistforening. Et nyt navneskift er muligvis på vej.

60 medlemmer mødte op til generalforsamlingen i Egernsund Pensionistforening, hvor man diskuterede et navneskift. Foto Tove Hansen

60 medlemmer mødte op til generalforsamlingen i Egernsund Pensionistforening, hvor man diskuterede et navneskift.
Foto Tove Hansen