Som led i en grøn genanvendelsesstrategi har træleverandøren Frøslev Træ sikret sig, at virksomhedens restmaterialer fremover bliver sat til salg i et materialebibliotek, hvorfra andre virksomheder kan genanvende det.

Frøslev Træ går til kamp mod materialespild

Den store lokale træleverandør, Frøslev Træ, har taget endnu et vigtigt skridt i kampen for en grønnere verden. 

Som led i en grøn genanvendelsesstrategi har Frøslev Træ nemlig sikret sig, at virksomhedens restprodukter fremover bliver sat til salg i et materialebibliotek, hvorfra andre virksomheder kan genanvende produkterne.

48 trucks, der kører på grøn strøm, en co2-neutral hjemmeside, salg af certificeret træ og et stort fokus på præfabrikation, der minimerer materialespil og tung transport. Det er blot nogle af de bæredygtige tiltag, som Frøslev Træ har iværksat.

Og nu er virksomheden gået endnu en mil i kampen for en mere klimavenlig verden.

Frøslev Træ har nemlig indgået et tæt samarbejde med den århusianske virksomhed The Upcycl. The Upcycl forbinder restmaterialer fra produktioner landet over med andre virksomheders forsyningskæder. Det foregår ved, at virksomheden uploader billeder af restmaterialerne i et digitalt og fysisk materialebibliotek, hvorfra andre virksomheder for symbolske beløb kan købe produkterne. På den måde reduceres produktionen af nye varer, og det har positiv betydning for klima og miljø.

“Det betyder rigtig meget for os i Frøslev Træ, at vi sætter så lille et aftryk på naturen som muligt. Derfor har vi hele tiden fokus på at minimere materialespild og på at sikre, at det materialespild, som vi ikke kan undgå, bliver genanvendt og udnyttet fuldt ud. Når vi har indgået et samarbejde med The Upcycl, så er det fordi, at der kan sidde en virksomhed, som vi aldrig har hørt om, et sted i Danmark, og som har brug for lige præcis vores restmaterialer. Forbindelsen til den virksomhed hjælper The Upcycl med at skabe,” fortæller Brian Nissen, der er salgschef i Frøslev Træ.

Genbrugstræ

Og virksomheder, som kan bruge resterne fra Frøslev Træs produktion af certificeret træ, er der masser af.

Det fortæller Rikke Ullersted, der er grundlægger af The Upcycl.

“Det var os, som henvendte os til Frøslev Træ for at høre, om de ikke kunne tænke sig at bidrage til vores materialebibliotek. Vi har rigtig mange kunder, som ønsker at genanvende certificeret træ,” siger hun og forklarer, at det for eksempel er arkitekter, der arbejder med bæredygtige projekter, hvor det er en del af projektet, at byggematerialerne skal være genanvendt.

Genanvendelse er dog langtfra et nyt begreb hos Frøslev Træ. I årevis har virksomheden sørget for, at spildproduktionen blev genanvendt ved blandt andet at spørge ud i virksomhedens eget netværk, om nogle kunne bruge restprodukterne.

“Vi har aldrig bare smidt træ ud. Vi har altid sørget for, at det blev genbrugt af nogle i vores netværk. I yderste konsekvens har vi selv genbrugt det til vores fabrik. Men nu får vi sat genanvendelsen i system, og vi når ud til virksomheder, som vi ellers ikke ville være nået ud til,” forklarer Brian Nissen.

Andelen af spildmateriale fra Frøslev Træ, som andre virksomheder i fremtiden kan få gavn af, vil dog med tiden blive mindre og mindre.

Det skyldes, at Frøslev Træ har et enormt fokus på at undgå unødig overproduktion og hele tiden optimerer og effektiviserer virksomhedens materialeforbrug.

“Vi bliver heldigvis hele tiden bedre og bedre til at undgå unødig produktion. Vi præfabrikerer for eksempel langt flere løsninger nu hos os i Frøslev end tidligere, og det reducerer spildproduktionen væsentligt. Vi vil dog altid have rester fra udskæringer og eventuel fejlproduktion, og det er de materialerester, som nu bliver en del af The Upcycls materialebibliotek,” siger Brian Nissen og fortæller, at Frøslev Træ netop har afsendt sin første palle med resttræ.

“Om det bliver brugt til skærebrætter, yogahaller eller mobile kontorer, må tiden vise. Vi er bare glade for, at det bliver genanvendt,” siger han. ■

”Det betyder rigtig meget for os i Frøslev Træ, at vi sætter så lille et aftryk på naturen som muligt,” siger Brian Nissen, der er salgschef i Frøslev Træ.

blank

Frøslev Træ har netop afsendt sin første palle med resttræ. Der er tale om 53 kubikmeter tørret fyrretræ.

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.