Artikelbeskrivelse

Fortsat lav fjernvarmepris i Gråsten

Af Søren Gülck
Fjernvarmebrugerne i Gråsten kan endnu engang glæde sig over uændrede priser.
”Fjernvarmeprisen i Gråsten bliver bibeholdt uændret i 2016”, oplyser direktør i Gråsten Fjern­varme Peter Mikael Stærdahl, som for tiden er i gang med at udsende årsopgørelsen. Flere af kunderne kan se frem til at få penge tilbage for 2015.
Travlt 2015
2015 har været et travlt år for Gråsten Fjern­varme på grund af udvidelsen af fjernvarmenettet til Ulsnæs og Egernsund.
Anlægsarbejdet forløb planmæssigt uden større vanskeligheder, så de planlagte anlægsudgifter blev overholdt.
”I starten af 2016 har vi udlagt 90 % af fjernvarmenettet i Egernsund, og der er tilsluttet omkring 130 forbrugere. Vi er glade for, at samarbejdet med Boligforeningen B42, som en af de største kunder, har forløbet problemfrit. Men desværre har vi ikke som forventet fået tilsluttet de kommunale bygninger fra Sønderborg Kommune. Vi håber selvfølgelig på, at beslutningen snart bliver taget, da de kommunale bygninger ikke er ubetydelige varmeaftagere”, siger Peter Mikael Stærdahl.
Det sker i 2016
Også 2016 sker der udvidelse. Anlægget med solpaneler på Sønderborg Landevej bliver udvidet med 10.000 kvadratmeter solpaneler.
”Det er et øget varmeaftag og flere forbrugere som gør, at udvidelsen er nødvendig”, fortæller Peter Mikael Stærdahl.
Gråsten Fjern­varme kigger samtid mod Adsbøl, og allerede i februar bliver der indkaldt til orienteringsmøde med landsbyens borgere.
”Der skal dog være en passende forhåndstilmelding inden vi påbegynder anlægsarbejdet”, siger direktør Peter Mikael Stærdahl. 

Gråsten Fjern­varme udvider i 2016 med solpaneler på Sønderborg Landevej i Gråsten.

Gråsten Fjern­varme udvider i 2016 med solpaneler på Sønderborg Landevej i Gråsten.