Artikelbeskrivelse

Flot mindesten for R.P. Sørensen

Af Gunnar Hattesen
På en dag, hvor vejrguderne ikke var med arrangementet, blev Bov Museums lokaler fyldt med mennesker, der ønskede at hædre afdøde lærer Rasmus Peter Sørensen, også kaldet R.P. Sørensen, ved afsløringen af en mindesten.
HC Jørgensen bød på Historisk Forenings vegne velkommen og fortalte om R.P.’s pædagogiske evner som en engageret lærer på Frøslev-Padborg Skole. Hvordan han i sin undervisning menneskeliggjorde selv svære fysiske fænomener, og hvilken betydning han havde for sognet og især for sognets historie.
Derefter trodsede forsamlingen det regnfulde vejr og gik ud i museets forgård, hvor R.P. Sørensens søn, Vagn Aage Sørensen, afslørede den flotte sten med inskriptionen: ”R.P. Sørensen – han skrev sognets historie”.
De mange fremmødte samledes igen i de varme lokaler, hvor Vagn Aage Sørensen fortalte personlige ting om faderen. Også en dattersøn tog ordet og fortalte muntre ting om en travl, men nærværende bedstefar. Begge familiemedlemmer udtrykte stor taknemmelighed for arrangementet.
Et par gamle elever bl.a. Historisk Forenings næstformand, Anne Grete Petersen tog ordet og fortalte om lejrskole ture og andre gode skoleoplevelser.
Mellem talerne blev der sunget nogle af R.P. Sørensens yndlingssange. 

Der var glæde hos familien over den flotte mindesten for R.P. Sørensen Foto Tove Hansen

Der var glæde hos familien over den flotte mindesten for R.P. Sørensen
Foto Tove Hansen

HC Jørgensen fortalte om R.P. Sørensens virke som engageret lærer på Frøslev-Padborg Skole. Foto Tove Hansen

HC Jørgensen fortalte om R.P. Sørensens virke som engageret lærer på Frøslev-Padborg Skole. Foto Tove Hansen