Flemming Westergaard er ny præsident for Padborg-Krusaa Rotary Klub.

Et travlt år for den nye præsident

Rotary Padborg-Krusaa har indledt det nye Rotary år ved deres møde i Grænsehallerne.

Dette første møde bruges dels til at forelægge og godkende regnskab for det forgangne år, men også til at den nye præsident, Flemming Westergaard,  forelægger sin programerklæring for klubmedlemmerne. 

Flemming Westergaard takkede først for tilliden til valget af ham som præsident og takkede også bestyrelsen for det arbejde de allerede har gjort for bl.a. at planlægge et spændende og interessant program.

Præsidenten nævnte Rotarys verdenspræsident Gordon R. McInalle‘s fokus “Create Hope in the World” og sit eget motto “Forandre for at bevare”. Hovedfokuspunkterne for 2023-2024 bliver at få flere medlemmer, gøre klublivet endnu mere levende, værdigivende og interessant og synliggøre klubben udadtil. Rotary støtter både internationalt og nationalt mange projekter – faktisk er Rotary verdens største humanitære organisation målt på støttekroner. 

Et af de største projekter er udryddelse af polio, hvilket er meget tæt på at lykkes på verdensplan, men Rotary støtter også på mange andre områder også nærområdet har klubbens bevågenhed. 

Flemming Westergaard glæder sig til et nyt og spændende Rotary år for klubben og byde velkommen til nye medlemmer, som kan henvende sig på 29 82 64 48. ■

Skrevet af
Thorkild Nielsen

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.