Gert S. Haurum var en kendt mand i lokalsamfundet.

Et liv i slagteriets tjeneste

Fhv. slagteridirektør Gert S. Haurum, Rinkenæs gamle Præstegård, Buskmosevej 12. Rinkenæs, er død, 84 år.

Gert S. Haurum var født i Sahl ved Hammel, hvor hans forældre havde et mindre husmandssted.

Han arbejdede i næsten 40 år i slagteribranchen. 

Han var elev på Hammel og Omegns Andelsslagteri fra 1955 til 1958. Han tog en HH-eksamen i 1962 i Aarhus og var samme år på studieophold hos Danish Bacon Compagny i England. Året efter blev han kontorassistent ved Gråsten Andels­slagteri og avancerede to år efter til kontorchef, hvorefter han i 1969 blev adm. direktør for Gråsten Andels­­slagteri efter Hans Rossen. 

Han var en visionær direktør, som i samarbejde med slagteriets formand, folketingsmand Johan Philipsen, i 1970 kom til at forestå en fusion af de sønderjyske slagterier i Gråsten, Aabenraa og Sønder­­borg til Slagteri­region Syd. Han var ansvarlig for bygning af et storslagteri i 1975-77 i Blans. Det nye slagteri blev en succes og på mange måder banebrydende for branchen.

Han var slagteridirektør indtil 1993, da han måtte gå fra jobbet. Et nordtysk datterselskab havde på grund af bedrageri, som revisionen ikke havde opdaget, påført slagteriet et trecifret milliontab. I årene efter 1993 var han beskæftiget med konsulentarbejde i ind- og udlands

I byrådet

Fra 1994 og frem til kommunesammenlægningen i 2007 var Gert Haurum medlem af Gråsten Byråd, valgt af Det Konservative Folkeparti og var blandt andet i en periode formand for udvalget for teknik og miljø og medlem af økonomiudvalget.

I 22 år fra 1976 til 1998 var han formand for Grå­sten Ringriderforening. 

Hjemme på Rinkenæs Gamle Præste­gård, som Tove og Gert Haurum overtog i 1974,  drev han i mange år et stutteri med heste af dansk varmblod og opdræt af rottweilere. 

I hærhjemmeværnets distrikt Sønder­jylland virkede han i en længere årrække som instruktør og dommer for hundetjenesten. 

Gert Haurum efterlader sig hustruen, Tove, og tre børn. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.