En feltpræsts opgaver og oplevelser

Feltpræst Peter Sporleder indledte Ældre Sagen i Gråstens program for 2024 med et spændende foredrag om en feltpræsts opgaver og oplevelser under sit arbejde hos de danske soldater i Afghanistan, Irak og Kosovo.

Tilhørerne hørte om, hvordan gudstjenester blev afviklet. Han har døbt soldater i mission, og holdt jul i mere end 30 graders varme. ■

Feltpræst Peter Sporleder fortalte om sine oplevelser i Afghanistan, Irak og Kosovo.

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 18. januar 2024

Skrevet af
Erling Nissen

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.