Eleverne viste stort engagement i emneugen.

Emneuge ryster elever sammen

På Lyreskovskolen har de mindstes emneuge handlet om Sønderjylland.

I 0. klasserne valgte eleverne at emnet skulle være Sønderjylland. 

Der er en del børn, som ikke taler eller forstår sønderjysk – samtidig med at mange af børnene ikke kender den historiske del af vores landsdel. 

Børnene fik fortalt historien om Sønder­jylland. Hvor­dan Tysk­land og Dan­mark har kæmpet frem og tilbage om landsdelen.

Eleverne lærte sønderjyske ord som “gaf”, “pusser”, “fikkduch”, “piich” og “knejt”.

Desuden smagte børnene “goe raj”, som smagte fantastisk.

Der blev sunget forskellige sange på sønderjysk, men også Rikke Thomsens “mojn når vi komme” var en stor succes. 

“Børnene sang med på klingende sønderjysk, Det har forældrene også fået glæde af hjemme”, fortæller afdelingsleder Regina Thomsen.

Banko. Eleverne prøvede også at tegne og spille banko med sønderjyske ord.

“Børnene har fået fortalt historien om, hvordan ringridning startede med riddere, der kæmpede med lanser indtil man for 500 år siden gjorde ringridning til en fredelig dyst, som stadig er en stor del af landsdelens tradition”, nævner Regina Thomsen. ■

Denne artikel er lagt på Gråsten Avis | Bov Avis den 21. maj 2024

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.