Artikelbeskrivelse

Ellen Trane besøger Broager Skole

Af Flemming Hansen

En veloplagt undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) besøgte mandag eftermiddag den 104 årige Broager Skole, hvor to forventningsfulde piger stod klar til at modtage ministeren.
Det var Emma Sostack Lingblad og Dittemarie Hansen fra 7. C, som havde fået til opgave at modtage ministeren og føre hende fra P-pladsen op til café-området, hvor lærere og viceskoleleder Lars Krog ventede.
“Jeg har lidt ondt i maven. Det er jo første gang, jeg skal modtage en kendt person”, lød det fra Dittemarie Hansen.
Ellen Trane Nørby ankom sammen med formand for Børn- og Uddannelses¬udvalget i Sønderborg Kommune, Erik Lorenzen (Fælleslisten).
Det var Anne Dorthe Bentsen, som er formand for Broager Skoles kultur crew, som havde planlagt besøget. Undervisnings¬ministeren koncentrerede sig om 8. årgang, der arbejdede som på en almindelig skoledag trods det fine besøg.
Ellen Trane Nørby startede besøget med at tale med forskellige elevgrupper, som var i gang med at analysere digte.
Ministerens spørgsmål gik hovedsageligt på, hvordan eleverne opfattede skolereformen. Eleverne svarede ærligt og uimponeret på de mange spørgsmål. Der var meninger både for og imod, men besvarelserne koncentrede sig hurtigt om emnet motion og lektiecafé.
“Der er for lidt motion, og den der er, er for kedelig”, udtalte en pige, og mange var enige med hende.
“Så skal vi gå en tur rundt den ene dag, og næste gang går vi bare den anden vej rundt”, lød det fra eleverne. Mere og forskellig motion, stod højt på elevernes ønskeseddel.
Lektiecafé
Også lektiecaféerne var der delte meninger om. Nogle syntes, det var fint, at man kunne få hjælp til lektierne, men hjælpen afhang meget af, hvilke lærere der var til stede. Det kunne ofte være svært at få hjælp til specielt matematik. Andre ville hellere sidde hjemme og lave lektier, hvor der var mere ro, og hvor man bedre kunne koncentrere sig.
Generelt syntes eleverne at det var lange dage, og flere havde svært ved at få idræt på højere plan til at fungere med skolearbejdet. Enkelte havde dog fået dispensation, og kunne gå tidligere fra lektiecaféen.
Eleverne gav entydigt udtryk for, at Broager Skole er en dejlig skole med gode lærere og et godt klima.
Efter snakken med eleverne mødtes Ellen Trane Nørby og Erik Lorenzen med skolens vejledere, som fortalte om Sønder¬borgs skolevæsens ideer i almindelighed og Broager Skole i særdeleshed

Ellen Trane Nørby og byrådsmedlem Erik Lorenzen snakker med elever. Foto Tove Hansen

Ellen Trane Nørby og byrådsmedlem Erik Lorenzen snakker med elever. Foto Tove Hansen