Skitse: Sønderborg Kommune. Skitse over nyt signalanlæg ved Brovej/Brillevej i Egernsund.

Egernsund får lyskryds

Politikerne har sagt god for yderligere trafiksikring af Brovej

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at Brovej igennem Egernsund skal have et lyskryds ved Brillevej.

Derudover bliver hastigheden sænket til 70 km/h fra Sildekulevej og til Skovgade.

Der skal laves nye cykelramper op til broen på begge sider af vejen ved Alnor og selve Egernsundbroen forsynes med vognbaneledere i midterstriben.

Alle fire tiltag er målrettet trafiksikkerheden omkring Brovej, så antallet af uheld sænkes og de bløde trafikanter får bedre forhold. Med et lyskryds ved Brillevej vil det ikke længere være nødvendigt for fodgængere og cyklister at krydse Brovej ulovligt.

Hvornår præcist disse tiltag bliver gennemført, er endnu uvist. Efter beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget er det op til byrådet at finde pengene i efterårets budgetforhandlinger. De fire tiltag skal i alt koste 4,5 mio kr. ■

Skrevet af

Lene Neumann Jepsen
Lene Neumann Jepsen Kommunikationskonsulent
Ring 31 17 05 27