Graasten Slot har en spændende historie, som efterårsmødet sætter fokus på.

Efterårsmøde med foredrag om Graasten Slot

Historisk Forening for Graasten By og Egn holder efterårsmøde torsdag 16. november kl. 19.00 i BHJ-salen, Ahlmannsparken i Gråsten.

Foredragsholder er museumsinspektør, dr. Phil Carsten Porskrog Rasmussen, som fortæller om Gråsten Slots historie.

Fra senmiddelalderen til 1725 tilhørte næsten hele området mellem Aabenraa, Padborg og Gråsten Ahlefeldt-slægten. 

Centrum for det kolossale gods var oprindelig Søgård, men i løbet af 1600-tallet udviklede Gråsten sig til et nyt hovedsæde, hvor der sidst i århundredet blev bygget et mægtigt slot. Samtidig blev godset gradvis omlagt, så det til sidst omfattede 13 herregårde eller store avlsgårde foruden hundredvis af bondegårde og husmandsbrug.

I 1725 blev det mægtige gods solgt på en tvangsauktion, men selve Gråsten med Fiskbæk og Kiding blev købt af hertugen af Augustenborg, og de næste 125 år var de gråstenske godser en del af disse hertugers besiddelser. I den tid blev hoveriet efterhånden omlagt og afløst, dog ikke uden konflikter, og hertugerne søgte at markere sig som egnens herrer.

Det endte med Første Slesvigske Krig fra 1848-50. Bønderne blev derefter selvejere. Gråsten og Fiskbæk kom ganske vist igen i hertugernes eje, men nu som en langt mindre ejendom. Det fik igen ende i 1920, og siden har historien mest handlet om kongefamilie, landbrugsskole og husmænd.

Tilmelding senest 2 dage før til Lone Jørgensen, loke30@outlook.dk eller mobil 27 99 98 46 med opgivelse af navn og antal personer ■

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.