Den opførte silo på biogasanlægget i Kværs er 24,5 meter høj og bliver ikke højere, men går det efter planerne kommer der seks mere til, når standsningspåbuddet på byggeriet ophæves senere på året. – Foreløbig må der dog ifølge et kommunalt juridisk responsum fortsat til nogens overraskelse graves på byggepladsen.

Der må fortsat graves ved biogasanlæg i Kværs

Den 20. april fik Nature Energy et standsningpåbud på byggeriet af biogasanlægget i Kværs, der straks blev sat i stå. 

Byggeriet var ulovligt påbegyndt. Miljøklage­nævnet forkastede miljøgodkendelsen, og planklagenævnet vendte tommelfingeren ned over ekspropriation til vejlægningen. 

Så troede folk i Kværs, al aktivitet på byggepladsen var indstillet på ubestemt tid, men det er ikke tilfældet. Gravetilladelsen gælder stadig, så Nature Energy kan fortsætte med jordarbejdet. Det fremgår af en information fra forvaltningen til borgerne i Kværs.

Sønderborg Kommune skriver, Nature Energy ifølge en juridisk vurdering fortsat må benytte sig af sine grave- og støbetilladelse.

“Nature Energy har lov til at udnytte grave-/støbetilladelsen, som primært giver dem lov til at foretage gravearbejder. Nature Energy har haft et ønske om at gå i gang med støbearbejder, men det omfatter den meddelte tilladelse ikke og vil derfor kræve en ny tilladelse. Nature Energy har oplyst til kommunen, at de går videre med gravearbejdet i overensstemmelse med tilladelsen fra oktober 2020. Ligesom der fortsat vil blive kørt allerede bestilte byggematerialer til grunden.” Det står der i meddelelsen til borgerne i Kværs.

“Vi har indklaget den til Miljø- og Fødevarestyrelsen, men sagsbehandlingstiden er lang,” siger Hans Jørgen Vaarbjerg fra Nej til biogas i Kværs, der forudser, Nature Energy kan nå at grave en hel del, før der falder en afgørelse.

“Da kommunen pålagde Nature Energy et standsningsforbud på byggeriet, var meldingen, at formalia skulle være i orden, før arbejdet på pladsen blev genoptaget. Miljørapporten må være en del af formalia. Jeg forstår ikke, der må være aktiviteter på pladsen efter standsningspåbuddet. Det lugter langt væk af, Sønderborg kommune forsøger at tækkes Nature Energy i et misforstået forsøg på at være en erhvervsvenlig kommune,” siger næstformand i teknik- og miljøudvalget og viceborgmester Stefan Lydal, Dansk Folkeparti.

Han er modstander af det omstridte byggeri, som har bragt borgerne i Kværs og Snurom på barrikaderne. 

Projektet har dog stort politisk flertal, da det er et led i Sønderborg Kommunes vision om at være CO2-neutral i 2029.

Høj silo

Den første af biogasanlæggets siloer – som er ulovligt opført – troner som den eneste i landskabet i Kværs. 

Der kommer yderligere seks til i samme størrelse, når byggeriet går i gang igen.

Nature Energys direktør for konstruktion Jesper Bundgaard meddeler via selskabets presseafdeling, siloen er 24,5 meter høj og dermed i fuld højde. 

Siloen mangler at få monteret isolering og stålplader på siderne. Det har dog ikke betydning for tankens højde, forklarer direktøren for konstruktion. 

Den tilladte bygningshøjde er 26 meter.

Spørgsmålet er, hvornår byggeriet går i gang igen efter de overordnede myndigheders tilbagevisning af projektet til fornyet sagsbehandling. Høringsfasen udløber ultimo august.

“Den opdaterede miljørapport er nødvendig for etablering af et biogasanlæg i Kværs. Selve byggeriet vil ligeledes kræve fornødne byggetilladelser m.v. Når disse er udstedt, vil bygherre kunne påbegynde byggeriet,” skriver direktør for teknik og miljø i Sønderborg kommune, Bjarke Eriksen, til Gråsten Avis.

“Da der er politisk flertal for byggeriet af biogasanlægget, er forventningen vel, det tages i brug i første halvdel af 2022 som planlagt med mindre, andet kommer i vejen,” siger Stefan Lydal, der har søgt om aktindsigt i hele forløbet omkring biogasanlægget i Kværs og bruger sommeren på at gennemlæse tusindvis af sagsdokumenter.

Nej fra naturfredningsforening

“Vi er høringsberettigede og har fra starten sagt, der ikke er behov for et biogasanlæg i Kværs. Klimaregnskabet tager sig ikke godt ud. Med biogasanlæg i Glansager, Kliplev og Kværs bliver der lange transportveje for at bringe gyllen til anlægget. Der tilføres eksempelvis slagteriaffald. Det er kostbare ressourcer at bruge til energiudvinding. Gylle er ingen særlig næringsrig energikilde. Den indeholder en masse vand og skal derudover transporteres over store afstande. Biogasanlæg er med til at retfærdiggøre det høje tryk på husdyrproduktionen. Udviklingen går i en anden retning med mere plantebaserede fødevarer. Der er ikke plads til så mange biogasanlæg i så lille et område. Det er gårsdagens løsning på klimaproblematikken,” siger formand for Danmarks Naturfredningsforening i Sønderborg, Birgitte Marcussen.

Der er ikke planlagt noget borgermøde i den ny miljøundersøgelses høringsfase, selv om den har kompliceret nyt indhold, det kan være svært for lægfolk at gennemskue. 

Et tidligere borgermøde om biogasanlægget var stormomsust med højrøstede meningstilkendegivelser. Det kan frastøde politikere midt i en kommunalvalgkamp.

Borgere har selv arrangeret et møde søndag den 15. august klokken 10 i Kværs Hallen, hvor der over en kop kaffe vil blive oplyst om biogasanlægget. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.