Der var både store og små juletræer. Laura har her fundet et af de større juletræer

Broager Pigespejder samlede 180 juletræer

Spejderne og forældrene fra Broager Pigespejder samlede forleden 180 juletræer ind i Broager og Skodsbøl. 

Byens beboere kunne stille deres juletræer ud til vejen med en pose med 30 kr. i toppen, og så hentede spejderne juletræerne med trailere. 

“Vi modtog over 6.000 kroner”, fortæller gruppeleder ved Broager Pige­spejder, Tina Ensted.

Flere steder oplevede spejderne at der var mere end 30 kr. i posen. Enkelte havde endda lagt en pose med 100 kr.

“Det blev til en del ture til lossepladsen med juletræsfyldte trailere. Broager Pige­spejder er glade for at beboerne i nærområdet støtter op om spejderne”, siger Tina Ensted. 

Juletræsindsamlingen har været en fast tradition hos Broager Pigespejdere lige siden 2012. Eneste undtagelse var 2021 grundet corona. 

Det er én af spejdergruppens primære indtjeningsaktiviteter og det er en aktivitet som spejdere og forældre er glade for. Indtjeningen fra lørdagens juletræer går ubeskåret til spejdernes aktiviteter. ■

Mathilde og Madeleine klar til at tømme deres fyldte trailer på lossepladsen.

blank

Trailer fyldt med juletræer med Broager Kirke i baggrunden. 

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.