Borgmesteren fra Dynt er gået bort

Niels Krogh Hansen var borgmester fra 1978-1986.

Borgmesteren fra Dynt er gået bort

Fhv. borgmester Niels Krogh Hansen, Dynt, er død, 90 år. Han døde to dagen før årsskiftet, og var skarp til det sidste.

Han havde allerede som skoleelev fået lyst til at blive lærer. Senere da han arbejdede ved landbruget, opfordrede hans husbond ham til at få en læreruddannelse. Undervisningen på Krabbesholm Højskole ved Skive var sådan tilrettelagt, at den skulle forberede manden fra ploven til optagelsesprøven på lærerseminariet. Eleverne blev bragt på linje med en realeller præleminæreksamen.

Efter læreruddannelsen fra Gedved Seminarium blev Niels Krogh Hansen lærer ved Ørting skole ved Odder. Her startede han en ungdomsskole og var medlem af sognerådet. Han bragte interessen for ungdomskolearbejdet og det politiske liv med til Broager, hvor han blev ansat som lærer og ungdomsskoleleder i 1967.

Borgmester i Broager

Niels Krogh Hansen kom som ungdomsskoleleder ikke kun i kontakt med mange større børn, men også med store dele af forældrekredsen. På den måde blev han et kendt ansigt i Broager Kommune. I 1974 blev han opfordret til at stille op som kandidat for det, der dengang hed Liberal Fællesliste, hvor partiet Venstre dannede grundstammen. Han fik et kanonvalg, blev indvalgt som listens nr. 1 og fik posten som viceborgmester.

Ved valget 4 år senere gentog succesen sig, og han blev borgmester. I Niels Krogh Hansens 8-årige periode som borgmester blev Broager Centralskole og hallen yderligere udvidet. Projektet Låddenmosen blev fuldført, og den fælleskommunale losseplads i Skodsbøl samt tilkørselsvejen blev forhandlet med de øvrige kommuner. I samme periode begyndte initiativerne til Cathrinesminde Teglværksmuseum at tage form. Niels Krogh Hansen har ikke kunnet holde fingrene fra landbruget. I 1970 købte han en gård med landbrug i Dynt.

Samtidig har han dyrket sin gamle kærlighed fra soldatertiden; amatørradio, har konstrueret og bygget sit eget udstyr og opnået licens af højeste klasse som radioamatør. Kommunikation med hele verden kræver imidlertid et ordentligt antenneanlæg, og i 1982 fik han tilladelse til at bygge en antennemast på gårdspladsen.

Niels Krogh Hansen mistede sin første hustru tidligt, og efter nogle år alene dannede han par og blev senere gift med Betty Østergaard.

Han efterlader sig tre børn. ■

Blå bog

Niels Krogh Hansen

Borgmester 1978-1986

Født 26.10.1931 i Kærby-Nørhald ved Randers.

Skolegang i toklasses skole

1945 – 47 arbejdede ved landbruget

1947 – 48 Krabbesholm Højskole

1948 – 52 Gedved lærerseminarium

1952 – 53 Værnepligt og sergentskole ved Langelandsgade Kaserne, Århus

1953 – 57 Udstationeret ved NATO i Norge, telegrafist

1957 – 67 Lærer ved Ørting Skole ved Odder

1967 – 82 Lærer og ungdomskoleleder ved Broager Skole

1978 – 86 Borgmester

1970 – 21 Landmand i Dynt

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.