blank

Undervisningen foregår i fine lokaler med god akustik.

Børnene skal mere ud i det blå

Der har været skrevet meget og brugt meget energi på flytningen og tingene omkring Fjord­­skolen i Kruså. Nu er der faldet ro på, og energien bliver brugt på at udvikle og optimere forholdene for visionen: “Fjordskolen – et specialt pædagogisk fyrtårn”.

“Alle skoler har udfordringer, og det har Fjordskolen også, men ikke flere end alle andre”, fastslår skoleleder Jens Boddum.

På Fjordskolen lægger man stor vægt på læring, og at eleverne får opfyldt præcist det, hver enkelt formår. 

“Det sker ud fra devisen: Vi er en skole, og her skal de almene ting læres og sidestilles med den enkelte elevs formåen og behov”, siger Jens Bodum.

Selv om Fjordskolen er en specialskole, skal skolen opfylde de krav, der er til elever. De skal lære dansk, matematik, tysk og engelsk efter behov.

“Ingen skal fratages muligheden for faglige udfordringer. Der skal tages hensyn til hver elevs individuelle niveau”, mener Jens Boddum, som ønsker, at det faglige og livsdueligheden skal følges ad.

Særlige krav

På Fjordskolen skal de ansatte kunne noget særligt. Lige nu afholdes der eksamen for 6 elever fra 9. klassetrin, der er oppe i dansk stil. De har naturligvis individuelle rammer, som passer netop til den enkelte elev.

Specialpædagogikken bliver prioriteret højt på skolen. De ansatte videreuddannes til at udvikle en god skole. 

“Vi har nogle fantastiske udenoms arealer, som vi inddrager i undervisningen. Vi har bygget shelter, bålplads, køkkenhave, drivhus, lavet klatretræer og skrænter til at tumle sig på. Vi udvikler og istandsætter løbende skolen inden for vores budgetter”, fortæller Jens Boddum. ■

blank

Skoleleder på Fjordskolen Jens Boddum.

Faktaboks

Fjordskolen har 160 ansatte
Der er 225 elever
Klassetrin fra 0.-10. årgang
Gennemsnitlig 6 elever pr. klasse
Efter endt skolegang kommer eleverne enten på FGU, STU, HF eller asperger linjen.
Eleverne får en plan med fra UU-vejlederen med en ballast til et videre liv

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.