Axel Johnsen har fylder rundt. Arkivfoto

Axel Johnsen runder skarpt hjørne

Afdelingsleder for Viden og Samlinger Museum Sønderjylland, Axel Johnsen, Gråsten, fyldte søndag 19. januar 50 år.

Axel Johnsen er i øjeblikket aktuel med bogen “Grænsen, staten og folket” om Grænse­foreningens historie 1920-2020 – kulminationen på flere end 20 års arbejde med grænselandets historie.

Axel Johnsen er født i København og kan derfor ikke kalde sig sønderjyde. Men han vokset op i Tønder som søn af en dansk far og en tysk mor.

I 1997 blev han cand.mag. i historie og tysk ved Aarhus Universitet og fik umiddelbart efter ansættelse som museumsinspektør på Museet på Sønderborg Slot.

I 2001 blev Axel Johnsen stipendiat ved Studie­afdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, og i 2005 forsvarede han ph.d.-afhandlingen “Dannevirkemænd og Ejderfolk” ved Syddansk Universitet.

Efter et par år ved Landsarkivet i Aabenraa blev han i 2008 udstillingsleder på Museet på Koldinghus.

I 2015 vendte Axel Johnsen tilbage til Sønder­borg Slot, hvor han stod i spidsen for museets store satsning på udstillingsfronten, “100 år med Danmark”, der netop er åbnet.

I 2018 blev han udnævnt til chef for afdelingen Viden & Samlinger.

Axel Johnsen har været DDS-spejder det meste af livet, senest som frivillig centermedarbejder og formand for Stevninghus Spejdercenter.

Sammen med hustruen Louise Johnsen har han børnene Katrine, Nikolaj og Andreas.

I fritiden ror han i Gråsten Ro- og Kajakklub. Fødselsdagen fejres til sommer i venners lag med bål, sang og god mad. ■