Gråsten Andelsboligforening har planer om at bygge 28 lejligheder i syv etager på den tidligere politigrund.

Andelsboligforening mærker krigen og stigende energipriser

På årets generalforsamling i Gråsten Andels­boligforening blev de stigende energipriser og ditto i byggebranchen nævnt som årsag til, det er svært at holde udgifterne i ave for ikke at tale om at bevare overblikket over, hvordan situationen udvikler sig på sigt.

Formand Niels Christiansen fortalte, at alle afdelinger i Rinke­næs har stemt for at blive tilkoblet fjernvarmeforsyningen, der de næste par år bringer betragtelige opgravninger og rørlægninger med sig.

Politigrund

Gråsten Andelsbolig­for­ening har planer om at bygge 28 lejligheder i syv etager på den tidligere politigrund. Pri­serne på ydelser i byggebranchen stiger stærkt som følge af mangel på arbejdskraft og de voldsomt stigende energipriser for ikke at tale om fordyrelsen af byggematerialer som mursten, jern og beton, så byggeentrepriser bliver utvivlsomt dyrere. 

Dertil kommer rådgivningsydelser i byggebranchen, hvor priserne også er røget i vejret. Det giver ventetid på rådgivningsopgaver og stagnation i hele byggebranchen. Man­ge planlagte byggerier kan derfor ikke gennemføres.

Fjernvarme

Fjernvarmen er blevet dyrere, samtidig med fjernvarmeselskaberne har svært ved at følge med efterspørgslen nu, da alle vil væk fra gas og russisk relateret energiforsyning som følge af russernes angreb på Ukraine. 

Den slags koster på udgiftskontoen. Trans­port og varer i almindelighed er steget i pris. Det påvirker selvfølgelig også den almene boligsektor på udlejningssiden og i privatforbruget.

“Dog håber vi trods prisstigninger i det mindste at holde eludgiften i ro på grund af solcellerne, som sikrer, at prisstigningerne ikke rammer de afdelinger så hårdt, der nu har egen produktion af el,” fremgår det af Niels Christiansen skriftlige beretning.

Derfor arbejder boligforeningen Salus, som Gråsten Andels­bolig­for­ening er en del af, også på effektiv drift samt stordriftsfordele ved indkøb og leverandøraftaler. 

Grønne ambassadører

Boligforeningens afdelinger gør en indsats for at være energibesparende og at udlægge områder til biodiversitet. 

Afdelingerne har grønne ambassadører, der spiller en stor rolle i arbejdet med god beboeradfærd i forhold til energi og indeklima og at hjælpe den grønne omstilling med de rette klimavenlige beslutninger.

Der er investeret et tocifret millionbeløb i solceller i afdeling 6 og 7 samt overgangen til fjernvarme i afdelingerne i Rinkenæs. Energi­projektet Happi er ifølge beretningen desværre stoppe 28. februar.

Anciennitet

Tildeling af bolig sker efter højeste anciennitet. Medlemmer har kun fortrinsret til ledige boliger i den afdeling, de bor i. 

Hver anden bolig skal ifølge lovgivningen tildeles en ekstern lejer. De almene boligforeninger er forpligtede til at huse udsatte borgergrupper. 

Blandt andet yder de almennyttige boligforeninger en stor indsats i forhold til ensomme.

Jette Christensen afdeling 40 blev genvalgt til bestyrelsen. Kirsten Jacobsen fra samme afdeling ønskede ikke genvalg og blev erstattet af Benny Petersen afdeling 6. 

Budgettet viser en samlet stigning på 25.000 kroner svarende til 0,87 procent svarende til 34 kroner pr. lejemål om året. ■

Skrevet af

Lise Kristensen
Lise KristensenJournalist
Ring til 20 75 79 12

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.