Snakken gik livligt på årsmødet, der som fandt sted i Multisalen i Grænsehallerne i Kruså-

Ældre Sagen i Bov vokser støt

Ældre Sagen i Bov har afholdt årsmøde med 105 deltagere. 

Der har været en tilgang  på 53 nye medlemmer. Ældre Sagen i Bov har nu 2.013 medlemmer.

Formanden Grethe Petz, Bov, fortalte i sin beretning om årets aktiviteter og arrangementer. Hun redegjorde også for programmet, der er tilrettelagt for 2020. 

Regnskabet viser et mindre overskud på 2.500 kr.

Ny formand

Nyvalgt til bestyrelsen blev Finn Kristensen og Finn Sørensen.

De afløser Leif Kiesbye og Inger Wulff, som ikke ønskede genvalg.

Efter årsmødet har bestyrelsen konstitueret sig med Finn Sørensen som ny formand. Han er tidligere direktør i Padborg Transportcenter.

Det skyldes, at Grethe Petz efter to perioder som formand ønskede sig aflastet. Grethe Petz blev i stedet valgt til ny næstformand.

Rita Clausen fortsætter som kasserer og Karen Holubovsky blev valgt som sekretær.

I bestyrelsen sidder desuden Annelise Følster, Eva Schmidt, Egon Kjær Pedersen og Willi Kammeyer.

Suppleanter blev Helga Lund-Olesen, Benta Tønder, Inger Wulff og Anders Fogh.

Leif Kiesbye fik overrakt en vingave som tak for sit arbejde gennem de sidste 6 år. Han fortsætter som frivillig i indkøbsordningen. 

Ældre Sagen Bov har 66 frivillige tilknyttet, der yder en stor indsats til de mange forskellige aktiviteter. ■

blank

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Fotos af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80