Der var 100 deltagere til årsmøde i Ældre Sagen i Bov, som blev holdt i Multisalen i Grænsehallen.

Ældre Sagen i Bov runder 2.000 medlemmer

Ældre San i Bov har holdt årsmøde i Grænsehallerne i Kruså.

Formanden Finn Sørensen nævnte i sin beretning, at medlemstallet i lokalforeningen har rundet 2.000 medlemmer.

“Ældre Sagen har på landsplan 910.00 medlemmer fordelt på 215 lokalafdelinger og med over 20.000 frivillige hjælpere. I Bov lokalafdeling er der 2.000 medlemmer og mere end 70 frivillige, der får tingene til at fungere”, nævnte Finn Sørensen. 

Nyvalg

Der var nyvalg til bestyrelsen. Nyvalgt blev Benta Tønder og Erik Kildahl.

Ud trådte Anders Fogh, Eva Schmidt og Egon Kjær Pedersen. 

Nyvalgt som suppleanter blev Merete Vestergård Nielsen og Yvonne Jespersen. 

I bestyrelsen sidder desuden Finn Sørensen, Grethe Petz, Rita Clausen, Karen Holubowsky, Annelise Følster, Willi Kammeyer og Finn Kristensen. 

Bestyrelsen konstituerer sig på deres næste møde. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.