120 medlemmer deltog i Ældre Sagen Bovs generalforsamling. 

Ældre Sagen i Bov har 2.020 medlemmer

I alt 120 medlemmer deltog i årsmødet i Ældre Sagen i Bov, der traditionen tro blev holdt i Multisalen i Grænsehallen.

Formanden Finn Sørensen aflagde beretning, hvor han nævnte, at man lokalt har fået tildelt 75.000 kr. til bekæmpelse af ensomhed, som skal bruges inden 1.juli.

Ældre Sagen har på landsplan 915.000 medlemmer og 20.000 frivillige. I Bov er der 2.020 medlemmer og 66 frivillige hjælpere. 

Kasseren Rita Clausen fremlagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på 21.000 kr., hvilket der blev gjort rede for.

Nyvalg

Både Grethe Petz og Willi Kammeyer ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Nyvalgt blev Merete Vestergaard Nielsen og Mathias Backmann.

Genvalgt blev Karen Holubowsky, Finn Sørensen og Finn Kristensen. 

Antallet af suppleanter blev reduceret fra fem til tre personer. Ud trådte Helga Lund-Olesen mens Inger Wulff og Yvonne Jespersen blev genvalgt. Nyvalgt blev Bente Bracht. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.