Dorthe Sørensen flyttede for fem år siden til Gråsten, hvor hun nyder et aktivt pensionistliv.

Ægte ildsjæl brænder for gymnastikken

Selv om Dorthe Sørensen, Palægade 4, Gråsten, torsdag den 24. februar fylder 80 år, brænder flammen stadig for gymnastikken.

Hver onsdag formiddag er hun instruktør for 37 gymnaster i Ahlmannsparken.

“Det er vældig sjovt og så hyggeligt”, siger Dorthe Sørensen, der har været aktiv leder for gymnaster i alle aldre siden 1978.

Hun har gennem sit daglige virke bragt glæde til andre mennesker og har altid været et energibundt. 

Dorthe Sørensen er født Otte og opvokset på en gård i Stursbøl ved Sommersted, Hendes fætter er den kendte kromand, Peter Otte, på Agerskov Kro.

Efter hun i 1958 fik realeksamen fra Folke- og Realskolen i Jels kom hun i lære som postelev på Ribe Postkontor. Efter tre års læretid kom hun til Kolding Postkontor, hvor hun mødte sin mand, Jørgen, der stammer fra Hammelev.

Ejendom i Adsbøl

Efter at have boet otte år i Kolding, flyttede ægteparret i 1973 til Adsbøl, hvor de købte en smuk, mindre ejendom. I begyndelsen var hun hjemmegående og tog sig af opdragelsen af de tre børn, men senere blev hun ansat på Gråsten Postkontor. I 1983 blev hun tilknyttet i Dansk Amatør Teater Samvirke, DATS, i Ladegårdskov, hvor Arne Aabenhus var hendes store læremester.

I 1988 blev hun ansat på Gråsten-Adsbøl kirkekontor. Her virkede hun som bogholder og sekretær for sognepræsten.

I 25 år var hun formand for Gråsten Ældreklub, der blev stiftet i 1968 af Alfa Hansen. Ældreklubben arrangerede omkring 15 arrangementer om året til stor glæde for de ældre.

Gymnastik har altid fyldt meget i hendes liv, og hun har været både formand for Gråsten Gymnastik- og Idrætsforening og gymnastikinstruktør i den store forening.

I ægteskabet er der tre børn. Annelise er lærer og bor i Skodsbøl, Karen Marie er cand. psyk. og bor i Sorø og Claus er ansat i et EDB-firma og bor i Hillerød. ■

Skrevet af

Gunnar Hattesen
Gunnar HattesenAnsvarshavende redaktør
Ring 21 16 06 83

Fotos af

Ingrid Johannsen
Ingrid JohannsenMediechef
Ring 21 19 02 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.