Oldemorstoft emmede af aktiviteter på Æbledagen.

Æbledag tiltrak over 300 mennesker

Folk valfartede til Oldemorstoft, for at få sortsbestemt deres æbler. 

Det var Meinolf Hammerschmidt fra Sydslesvig, som stod for at bestemme æblesorter. 

Vejret viste sig fra sin bedste side, og der var trængsel både ude og inde ved de alsidige boder. 

Museumsinspektør Mads Mikkel Tørsleff var meget tilfreds med dagens arrangement. ■

Skrevet af

Ditte Vennits Nielsen
Ditte Vennits NielsenLokalredaktør Bov
Ring 25 98 91 80

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.