Mindedagen for oberst Paludan-Müllers enekamp bliver markeret ved mindemuren ved Graasten Slot.

79 års mindedag for Oberst Paludan-Müllers enekamp

Fredag den 26. maj kl. 10.00 arrangerer 4. maj komiteen i Gråsten i samarbejde med Dansk Told & Skatte­forbundet og Sønderborg Kommune den årlige mindehøjtidelighed ved Minde­muren ved Graasten Slot.

Samtidig mindes samme sted de 42 grænsegendarmer, som omkom i Nazi­tysklands koncentrationslejre.

Både Hjemmeværnet og Forsvars­brødrene for Sønder­borg og omegn deltager med faner, og der lægges kranse og blomster.

Ildkamp

Den 26. maj 1944 kl. 05.30 bankede Das Geheime Stats­polizei, Gestapo, på døren til embedsboligen for chefen for grænsegendarmeriet.

Oberst Paludan-Müller var forberedt på tyskernes arrestation og svarede, at ville man ham noget, havde han kontortid kl. 10.00.

Dette medførte, at døren blev sprængt, hvorefter en tysk soldat trængte ind for derefter straks at blive skudt af obersten.

Tyskerne trak sig tilbage og tilkaldte yderligere mandskab, hvorefter beskydningen fortsatte indtil sognepræsten, Conrad Hvidt, fik udvirket en pause i kampen, hvor oberstens kone, datter og tjenestepige blev ført ud af bygningen, hvorefter beskydningen intensiveredes med granater og brandbomber.

Kl. ca. 08.30 hørtes det sidste skud, og kampen var forbi.

I den nedbrændte embedsbolig fandt man senere oberstens lig. Lægen der udfærdigede dødsattesten skrev som dødsårsag: “Pro patria mortuus est”, død for fædrelandet. ■

Skrevet af
Mogens P.C. Jacobsen

Fotos af
Mogens P.C. Jacobsen

Savner du en ældre artikel eller historie fra Gråsten og omegn, Broager, Egernsund eller måske Padborg, Kruså, Fårhus eller Frøslev så har du her et værktøj til at komme videre: Søg i vores omfattende PDF arkiv efter artikler fra andre års udgaver af Gråsten Avis og Bov Avis. Vores udvalg af artikler på hjemmesiden er begrænset til artikler der indeholder billeder hvorimod PDF arkivet indeholder alle offentliggjorte artikler.